• Registrace

K nejdůležitějším vyznavačským spisům, na nichž zakládáme své učení patří:

 

 

  • Augsburské vyznání - vyznání reformátorů lutherského směru z r. 1530, formulované Filipem Melanchthonem;

 

  • Malý katechismus - nejznámější Lutherův spis, v němž velmi stručně a výstižně komentuje základní body křesťanské víry.

 

K dalším vyznavačským textům zahrnutým do Knihy svornosti patří: Apologie (obrana) Augsburského vyznání, Šmalkaldské články, Pojednání o papežské moci a prvenství, Velký katechismus a Formule svornosti.

 

Knihu svornosti můžete zakoupit v kanceláři sboru nebo online na stránkách církve.

Hledám Boha

hledam boha a

Slovo na každý den

slovo pro kazdy den

RÁDIO 7

radio7

Biblická lupa

biblicka lupa

KS-SCH

kssch