• Registrace

Datum

Název kázání        

Biblický text

Autor

Jazyk

Zvuk

Video

Text

               
20. 9. Husovy stopy - věčnost Jan 17: 1-5 M. Klus czech   video icon  
13. 9. Husovy stopy - láska Jan 21: 15-19 B. Taska polsko   video icon  
6. 9. Husovy stopy - radost
Žalm 43 M. Klus czech     text
28. 8.  Husovy stopy - odpuštění Matouš 18: 23-28  M. Klus czech   video icon  
23. 8. Husovy stopy - pokora
1Petr 5: 5-6 E. Mitręga polsko   video icon  
16. 8. Husovy stopy - úcta
1Petr 2: 17
Pavel Taska czech   video icon  
2. 8. Husovy stopy - důstojnost
Genesis 1: 26-27 M. Klus czech audio   text
26. 7. Husovy stopy - svoboda Jan 8: 1-36 B. Taska czech   video icon  
12. 7. Husovy stopy - pravda
2 Jan 1-4
M. Klus czech audio   text
5. 7.
Mistr Jan Hus Židům 11: 1-3  B. Taska  czech   video icon  
28. 6. Jak vyrůst
Lukáš 19:1-10 M. Klus czech   video icon  
21. 6. Svatba v Káně - památka posvěcení
Jan 2: 1-12 Leszek Czyź polsko   video icon  
14. 6. O večeři, volech a uprchlících Lukáš 14: 15-24
M. Klus czech   video icon  
7. 6. O boháči a Lazarovi Lukáš 16: 19-31
B. Taska polsko   video icon  
31. 5. Poznání Boha Jan 3: 1-16 B. Taska czech   video icon  
24. 5. Chodíme spolu
Jan 16  M. Klus czech   video icon  
17. 5. Nanebevstoupení - je co slavit?
Lukáš 24: 50-53  M. Klus czech   video icon  
10. 5. Co si máme vzít na bohoslužby Zjevení 2: 23  M. Sikora czech   video icon  
3. 5. Píseň o výkoupení Matouš 11: 25-29 B. Taska czech   video icon  
26. 4. Nabídka práce Matouš 9: 35-38 M. Klus czech     text
26. 4. O vinném kmeni Jan 15: 1-8
E. Mitręga polsko   video icon  
19. 4. Pokušení pastýřů Ezechiel 34: 1-6 M. Klus czech   video icon  
6. 4. Velikonoční Pondělí Lukáš 24: 13-32 D. Wacławek czech   video icon  
5. 4. Úžasné Evangelium  1. Kor 15: 1-11 M. Klus czech   video icon  
5. 4.  Kdo je šťastný 1. Kor 15: 12 -
B. Taska polsko   video icon  
3. 4. Naděje pro den soudu Židům 9: 27-28 M. Klus czech   video icon  
3. 4. Velký Pátek Matouš 27: 57 B. Taska polsko    video icon  
2. 4.  Velký čtvrtek Jan 13: 1-15 E. Mitręga czech   video icon  
29. 3. Květná neděle Jan 12: 12-19 E. Mitręga polsko   video icon  
29. 3. Izajáš představuje Krista  Izajáš 50: 4-9 M. Klus czech   video icon  
27. 3. Postní pátek  Izajáš 6: 1-8 R. Firlová czech   video icon  
22. 3. Buď velkým! Buď služebníkem!  Marek 10: 35-45 M. Klus czech   video icon  
15. 3. Návštěva Řeků Jan 12: 20-26 E. Mitręga czech   video icon  
15. 3. Návštěva Řeků Jan 12: 20-26 B. Taska polsko   video icon  
8. 3. O následování Lukáš 9: 57-62 E. Mitręga polsko   video icon  
8. 3. Správná křesťanská imitace Lukáš 9: 57-62  B. Taska czech   video icon  
1. 3. O nepoctivých vinařích Marek 12: 1-12 M. Sikora czech   video icon  
1. 3. O zapření Petra Lukáš 22: 54-62 B. Taska polsko   video icon  
27. 2. Postní pátek Lukáš 23: 39-43 Rusz polsko   video icon  
22. 2. Cíl: Vidět Kristovu slávu Jan 1: 1-14 M. Klus czech   video icon  
20. 2. Postní pátek Matouš 24: 37 B. Firla czech   video icon  
8. 2. Ježíš a hříšnice  Lukáš 7:
M. Sikora  czech   video icon  
8. 2. Práce, která se vyplatí  Lukáš 8: 11-15  B. Taska polsko   video icon  
1. 2. Spravedlivá odměna  Matouš 20: 1- 16 E. Mitręga polsko   video icon  
1. 2. Mzda nebo milost?  Matouš 20: 1- 16 M. Klus  czech   video icon  
25. 1. Uzdravení chromého Marek 2: 1 - 12 D. Chlebek czech   video icon  
18. 1. Svatba v Káně Jan 2: 1-11 M. Klus czech   video icon  
18. 1. Ježíš zjevuje svou slávu  Jan 2: 1-11 B. Taska polsko   video icon  
11. 1. Poselství Jana Křtitele Matouš 3: 13-17 E. Mitręga polsko   video icon  
11. 1. Zasévání pro spravedlnost Izajáš 61: 10-11 M. Klus czech   video icon  
4. 1. Když se dítě ztratí, nemusí to vždy skončit špatně Lukáš 2: 41-52 B. Taska czech   video icon text

1. 1.

Nový Rok 2015
Lukáš 4:16-21
E. Mitręga czech   video icon text

 

 

ROK 2014

31. 12. Silvestr Lukáš 13: 1-9
B. Taska polsko   video icon  
31. 12. Co Bůh od tebe čeká Matouš 24: 44-51
M. Klus czech   video icon  
28. 12.

Já bych ho na tenhle svět neposlal

 Jan 3: 16-17 V. Ciesar czech      text
26. 12. Pronásledování křesťanů Matouš 10: 16-22 J. Chodura czech   video icon  
25. 12. Víc než svátky, víc než podívaná
Lukáš 2: 15-20
 B. Taska polsko   video icon  text
25. 12. Narodí se nám Syn Izajáš 9: 1-6  M. Klus czech   video icon  
25. 12. Ježíš - vysvoboditel z hříchů
Matouš 1: 18-25 E. Mitręga czech   video icon  text
24. 12. Štědrovečerní - Boží dary M. Klus czech   video icon  
21. 12. Chvalozpěv Marie Lukáš 1: 48-55
M. Sikora czech   video icon  
21. 12.
 pro děti - Setkání Marie a Alžběty
Lukáš 1: 39-47 B. Taska czech    video icon  
14. 12. Jan Křtitel Lukáš 7: 18-23
E. Mitręga polsko     text
7. 12. Znamení Adventu Lukáš 21:25-33 B. Taska czech     text
30. 11. První adventní Lukáš 19:28-40 E. Mitręga polsko     text
23. 11. Co víme o konci světa 2. Petr 3: 8-13 M. Klus + svědectví br. D. Kaczmarczyka
czech   video icon  
23. 11. Einstein měl pravdu 2. Petr 3: 8-12 B. Taska polsko      text
16. 11.

Proč se Bůh hněvá?

neděle pokání

Numeri 11:1-10
M. Klus czech   video icon  
9. 11. Jak si cením svobody? Řím 8: 35-39 host Marek Londzin + hud. vystoupení hostů polsko   video icon  
2. 11. Památka zesnulých Jan 5: 24-28 B. Taska polsko   video icon  
26. 10. Památka reformace
Exodus 34:4-10
E. Mitręga polsko     text
12. 10.  Adame, kde jsi?  Genesis 3: 9  M. Klus czech   video icon  
5. 10. Přebytek vs nedostatek  2. Korint 8,14  B. Taska czech     text
28. 9.

Pravé a falešné ambice

 Mat 6: 25-34

 B. Taska polsko   video icon text

21. 9.

Evangelický den

 

svědectví:

Z.Kaczmarczyková

kázání:

Don Richman

czech

usa

  video icon  
14. 9.

Prvotní církev

Skutky 6: 1-7

B. Taska

polsko   video icon  

7. 9.

Církev - chrám Boží

1. Kor 3:9-15

E. Mitręga

polsko   video icon text

7. 9.

Stále se radujte

1. Tesal 5: 16

M. Klus

czech audio video icon  

24. 8.

Křesťan a majetek

Mat 6: 19-24

M. Klus

czech   video icon  

17. 8.

Když půjdu přes dolinu smrti

1. Tesal 4:13

B. Taska

polsko   video icon text

10. 8.

Rodinné slavnosti

Kolos 3: 17

E. Mitręga czech   video icon text

3. 8.

Neděle - den posvěcený Bohu

Luk 2:41-52

B. Taska polsko   video icon  

27. 7.

Zdráhavý prorok a vytrvalý Bůh

Jonáš 1

host Wade Mobley

překlad M. Klus

usaczech

  video icon  

20. 7.

Ztišení u Božího Slova

5. Moj 6: 4-9

E. Mitręga
czech     text

29. 6.

Tajemství dvou postav na oltáři

1. Kor 3: 5-7

B. Taska czech   video icon text

22. 6.

Památka posvěcení

 

E.Devečková

B. Taska

czechpolsko   video icon  

15. 6.

Je Bůh se mnou?

2. Kor 13: 11-13

M. Klus

czech     text

4. 6.

Jistoty v utrpení

Řím 8: 26-30

M. Klus

czech audio   text

19. 5.

Kdo tě povede?

Řím 8: 12-14

M. Klus

czech audio   text

4. 5.

V blízkosti dobrého pastýře

1. Petr 2: 24-25

M. Klus

czech audio   text

21.4.

Je otevřeno

1. Kor. 15: 20-28

M. Klus

czech     text
20.4.

Proč Kristus zemřel

1. Petr 2: 21b-25

M. Klus czech audio   text
13.4. Poslušný Otci Jan 17: 6-8 M. Klus czech audio   text
 8.4. Překážky našich modliteb  Jakub 4: 3 B. Taska czech     text
24. 3. Revitalizace na popud Boží Judův v.20-21 B. Taska czech     text
16. 2. Vesmírné války v našich rodinách Efez 4: 25-32 B. Taska czech     text
10. 2. Co říká Bible o sexu? 1. Kor 6: 12 - 20 M. Klus czech audio   text
30. 1. Krásná žena  Přísloví 31: 30

M. Klus

czech audio   text
19. 1. Být mužem, co to znamená? Genesis 1 a 2 B. Taska czech     text
12. 1. Přišel,aby ti sloužil Izajáš 42: 1-9 M. Klus czech audio   text

1. 1.

2014

 

Hledání síly  Efez 6: 10
M. Klus czech audio   text

 

Audio záznamy kázání za rok 2013, 2012 a starší si můžete objednat ve sborové kanceláři.

Hledám Boha

hledam boha a

Slovo na každý den

slovo pro kazdy den

RÁDIO 7

radio7

Biblická lupa

biblicka lupa

KS-SCH

kssch